Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008

ΣΤΕΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ


Ακτής γραμμή,
"ακτογραμμή"
Μαμμή για πέρα σκέψεις
Σαν κόκκοι άμμου αριθμός,
Aταξινόμητος καϋμός
Σε σπρώχνει για να σηκωθείς
Σε θάλασσα να τρέξεις.

Στο Λινάκι που "θολώνει" εύκολα